top of page

Tutaj dokonasz zapisu na indywidualne audyty lektorskie

Audyty mają być uzupełnieniem klasycznych konsultacji.
Nie opierają się na ćwiczeniach i treningu głosu, a na omówieniu bieżącego stanu Twojego lektorskiego rozwoju i precyzyjnym wskazaniu sposobów na przejście na wyższy poziom.


Możesz wybrać jeden z dwóch rodzajów audytu: biznesowy oraz nagraniowy.

Podczas
audytu biznesowego przyjrzę się Twojej firmie, Twojemu portfolio i ofercie czy sposobom pozyskiwania klientów, by na tej podstawie wskazać co może pomóc Ci szybciej i pewniej się rozwijać, budować Twoją markę i więcej zarabiać.

Audyt nagrania opiera się na Twoim lektorskim demie lub dowolnym nagraniu, które chcesz omówić - wysyłasz mi je przed sesją, po czym podczas konsultacji omawiamy je krok po kroku, nie tylko od strony wykonawczej, ale też w kontekście pozyskiwania klientów i zleceń z jego pomocą.

bottom of page